Skrošu strūkla

Skrošu strūklas virsmas apstrāde notiek speciālā kamerā. Iamantojot skrošu padeves iekārtu un kompresoru, skrotis zem 8 bar spiediena, caur sprauslu, tiek novirzītas uz apstrādājamā materiāla virsmu. Izmantojot skrošu strūklu tiek panākta pilnīga metāla attīrīšana, kas ir nepieciešams, lai veiktu izstrādājumam turpmāko apstrādi - gruntēšanu un pulverkrāsošanu.

Maksimālais apstrādājamā materiāla izmērs (mm) 9000x3500x3000

Scroll Up